Ejby Mose
Ejby Mose
Nyhedsmail april 2016
19-4-2016

Læs det sidste nyhedsbrev her.
Læs om vedligehold af det grønne område, der igen starter den 7. maj kl. 9.
Referat fra genralforsamlingen 2016 kan læses under menuen Generalforsamling.
Peter Allan Larsen
formand
Kommuneplan 2013-2025
23-3-2015

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. februar 2015 endeligt vedtaget ”Kommuneplan 2013-2025”

Kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsens politik for den fysiske udvikling af Glostrup og de enkelte lokalområder. Kommuneplanen omhandler temaerne byudvikling, infrastruktur samt klima og miljø. Derudover indeholder kommuneplanen en række rammebestemmelser, som bl.a. fastlægger hvad et område må anvendes til, hvor meget der må bygges, hvor højt der må bygges m.v.

Kommuneplanen er digital og kan ses på www.glostrup.dk/kommuneplan2013. Linket skal åbnes i Google Chrome eller de nyeste versioner af Internet Explorer og Firefox for at blive vist korrekt. Se også:

Udsendelsesbrev fra Kommunen
Annonce fra Kommunen
Indsigelser - ordinær høring
Indsigelser - fornyet høring
Ny høringsrunde vedr. kommuneplan 2013-2025
4-10-2014

I høringsrunden, der kørte hen over sommeren kom der flere en 100 henvendelser til kommunalbestyrelsen.

KLIK HER og læs borgmesterens svar på Grundejerforeningens henvendelse.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny offentlig høring.

KLIK HER og se brev til Grundejerforeningen om fornyet offentlig høring.

Den ny høring kører iflg. brevet fra den 1. oktober til den 26. november 2014.

På baggrund af mange indsigelser og en underskriftsindsamling i Ejby ændres rammerne EB11 og EC02 for den del, der ligger vest for Ring 3 til de bestemmelser, der var i kommuneplan 2009-2021. Det betyder, at der kan opføres boligbyggeri i max 2½ etage, og at der ikke bliver mulighed for butikker. Samtidig betyder det, at den del af EC02, som støder op til EB11, bliver en del af rammeområde EB11. EC02 fastholdes på den østlige side af Ring 3.

KLIK HER og se pdf-fil med alle ændringer
40 års hoveriarbejde på Det grønne Område
5. maj 2014I år er det 40 år siden frivillige første gang mødets for at vedligeholde grundejerforeningens grønne område. Arbejdsholdet her er fra lørdag den 5. maj 2014. De 4 personer, der rækker hånden op, var med første gang i 1974.
KLIK her og se video.
Letbanen i Glostrup og Ejby
18. marts 2014


Linjeføringen og placering af letbanestationer er besluttet. Nærmeste station i Ejby bliver hvor Ejbydalsvej udmunder i Nordre Ringvej.
I 2014 indledes arbejdet med borgerhøring og VVM-redegørelse.
I 2015 udbydes kontrakterne om anlæg og drift af letbanen.
Det første spadestik kan tages i slutningen af 2016, mens letbanen forventes at åbne omkring 2020. KLIK HER og læse mere
Klatrestativet har fået ny overligger
19. februar 2014


Overliggeren til klatrestativet var revnet og blev i februar udskiftet af Martin Pomtoppidan, René Vinord og Peter Larsen. Nu venter vi på bedre vej så det også kan blive malet.
Gyngehesten atter på benene efter græsning i formandens have
4. juli 2013
  
Gyngehesten før og efter græsning i formandens have

Det forlyder, at Peter Allan Larsen (B129) og Svend Jensen (B127) har givet en hjælpende hånd. Vil du være med til at udrette ting for grundejerforeningen, så kom på Det grønne Område den 1. lørdag i måneden kl. 9 i sommerhalvåret.
Sankt Hans 2013 på Det grønne Område
23. juni 2013
KLIK HER og læs båltalen, der blev holdt af borgmester John Engelhart.
Du kan se flere billeder taget af Daniel Graversen ved at klikke på dette link
Beskæring på det grønne område
14. april 2013

   12 medlemmer deltog i den ekstra beskærerdag, hvor alle ydede en fin indsats.

Buskadset rund omkring legepladsen blev skåret ned og returneret som flis.

Arbejedet tog ca. 4 timer og som tak for hjælpen fik deltagerne hver 2 flasker rødvin.
Billeder fra Sct. Hans på det grønne område
23. juni 2012

   Daniel Graversen har taget billeder.

Klik her og se flere billeder enkeltvis eller se dem som diasshow
Indvielse af Ejbyhallen
17. januar 2012I januar blev den ny Ejby Hal indviet. Ejby borgerne har nu mulighed for at dyrke en masse nye indendørs aktiviteter. Send en e-mail til peter.molnit@brandsbjergsyd.dk hvis du er interesseret i at se en kort video fra indvielsen
Når sneen falder

Vi nyder gerne det smukke syn, men pligterne er vi ikke glade for, viser spørgeundersøgelsen om snerydning og glatførebekæmpelse, som grundejerforeningen gennemførte i foråret.

Vi konkluderer, at der er behov for en bedre snerydning og glatførebekæmpelse i grundejerforeningen og i særlig grad når det drejer sig om vores egen indsats med rydning af fortove. Vi kan også konkludere, at der ikke er tilstrækkelig tilslutning til at arbejde videre med en betalingsløsning.

Kommunen rydder alle veje og skolestien, der forbinder Det gamle Ejby med Ejby Friluftscenter ved mosen. Alle øvrige stier og fortove, der støder op til din ejendom, har du pligt til at renholde og glatførebekæmpe. Dette gælder også selvom du ikke har direkte adgang til fortovet eller stien.
Klik her og læs kommunes regler for snerydning og glatførebekæmpelse

Læs hovedkonklusioner her   -   eller se det samlede resultat.

Venlig hilsen
Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Bestyrelsen
Hurtig åbning af ny motorvej
17. august 2011

Bilister i retning mod København og Motorring 3 kan på lørdag den 20. august tage en helt ny motorvej i brug.
Når du kommer fra motorring 4 og skal til Ejby, Jyllingevej eller Glostrup bliver der en ny frakørsel ved Ring 3.

KLIK HER og læs Vejdirektoratets pressemeddelse
Se også Vejdirektoratets illustrationer af den ny motorvej.
Illustration 1 - Illustration 2Toget kører igen

Juli 2011
Efter en gennemgribende renovering og maling er det popælære tog igen klar til afgang.
På billedet ses grundejerforeningens formand Peter A. Larsen og naboen Sven Holt, der sammen har renoveret og malet toget.

Stor tak for det store og frivillige arbejder.

Første spadestik til ny hal i Ejby

Den 5. april tog borgmester John Engelhardt det første spadestik til den nye hal, som forventes færdig inden årets udgang.

Forventningsfulde børn og voksne deltog i arrangementet ved Ejby Friluftscenter, hvor hallen skal ligge.

logo Naboor Nabohjælp via internettet

På generalforsamlingen i år blev vi introduceret til et nyt internetbaseret og danskudviklet kommunikationssystem til nabohjælp. Vil du vide mere, så tal med din nabo og læs mere på www.naboor.com

Den nye spejderhytte ved Ejby Mose åbnet i sne og julemusik


Mange børn og voksne mødte op til indvielsen af den nye spejderhytte.

KLIK HER og se 2 minutters video fra åbningen den 27. november. Er du interesseret i billeder fra åbningen kan du kontakte din spejderleder eller Thomas Hammelboe, Ejby Mosevej 145.

Vil du være spejder i Ejby, så klik her og læse mere om Ejby Gruppe.
Fastelavn og tøndeslagning 2010 på det grønne område
14. februar 2010

Fastelavn og tøndeslagning på det grønne område
KLIK HER og se flere billeder
EJBY 1,6 KM TÆTTERE PÅ GLOSTRUP
16. marts 2009

Det er ca. 30 år siden vi i bestyrelsen begyndte at arbejde for at forlænge Ejbydalsvej til Ringvejen. Behovet opstod da Ejby Smedevej blev lukket i slutningen af 70´erne.
Projektet var på et tidspunkt på kommunens budget, men blev taget af igen.
Stor er glæden, at du nu er lykkedes. Læs mere på www.folkebladet.dk
KLIK her og se flere billeder


Glostrups borgmester klipper snoren mens Peter Molnit, der var af de første til at pege på behovet, holder klar til at benytter den nye udkørsel til Ringvejen.
Benyt vore stier
30. november 2008

Under det store gravearbejde med elkabler i sommer opfordrede entrepernøren fodgængere og cyklister til at benytte vore stier. Denne opfordring gælder stadig og i særlig grad stierne, der er oplyste med nye gadelamper, og om vinteren ryddes for sne af Glostrup kommune.

Ejbydalsvejs forlængelse
til Ringvejen forventes åbnet i nær fremtid
Nye oplukkelige stibomme ved Brandsbjergvej
30. november 2008

Glostrup kommune har overtaget snerydningen på vore stier fra Ejby Mose og til Skolestien ved Ejby (stierne med de nye gadelamper). Forudsætningen for overtagelsen er, at Grundejerforeningen opsætter stibommene, der kan åbnes, når fejemaskiner skal passere. På alle andre stier i vores område er vi selv (d.v.s. grundejeren ved stien) forsat ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse.
Frivillig arbejdskraft opsætter her de nye stibomme ved Brandsbjergvej. Arbejdet forventes afsluttet i nær fremtid.
Frivillige bygger bjælkehytte på det grønne område
April 2008

Den 12. april gik frivillig arbejdskraft i gang med at samle den nye bjælkehytte på det grønne område. Efter 6 timer, lidt at spise og drikke, var der klar til rejsegilde. Efterfølgende week-end blev der lagt tag. Huset stod færdigt til Sct Hans. Stor tak til alle der har hjulpet med at bygge huset.
Homes konkurrence på generalforsamlingen Det rigtige svar var 4.100.000 kr.
Vinderen af de 2 flasker vin blev René Vinord, Ejbydalsvej 109.
Medlemsservice
Udlån af trailer Foreningens trailer udlånes normalt max. 1 dag.
01.08-20.08.2015 og
12.09-25.09.2015
Udlånes traileren hos Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129
Øvrige perioder:
Susanne Kollberg, Brandsbjergvej 38. Tlf. 4484 5920.
Mobil: 2714 8920. Kom et par timer til arbejde og socialt samvær på
'Det grønne Område'.
Kom mindst 3 gange og få en flot præmie til jul Vi mødes den 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1. aug., 5. sep. og
3. okt. kl. 9:00. Se også:
Nyhedsbrev - april 2015 Bestil nyhedsbreve fra Grundejerforeningen KLIK HER og meddel din e-mail adresse.
Tidligere e-mail adresse slettes automatisk. Ejerskifte/nyt medlem Send e-mail til formand@brandsbjergsyd.dk eller ring 4491 8319. Affald
Link til Glostrup Forsynings hjemmeside om affald
   NABOHJÆLP  
NABOHJÆLP,som vi kender fra en præsentation på vores generalforsamling, har indgået aftale med Det kriminalpræventive Råd og Trygfonden. Læs mere på www.nabohjælp.dk Gode råd til renere luft Private brændeovne forurener mere end trafikken.
Læs artikel i Berlingske Tidende og få gode råd om fyring. Op til 25% rabat på malervarer Flügger Farver, Hvidovrevej 94 i Hvidovre og Sadolin, Hovedvejen 65 i Glostrup giver op til 25% rabat på malervarer til medlemmer af Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd. Ejby Forum Hvis du vil vide mere og med på maillisten, så send e-mail til Mette Fischer
mettef@mettefejby.dk Spejder i Ejby? Klik her og læs mere om EJBYGRUPPE.