Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Velkommen til Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd, Ejby – Glostrup

Letbanen i Glostrup og Ejby

letbane

Linjeføringen og placering af letbanestationer er besluttet. Nærmeste station i Ejby bliver hvor Ejbydalsvej udmunder i Nordre Ringvej.

I 2014 indledes arbejdet med borgerhøring og VVM-redegørelse. I 2015 udbydes kontrakterne om anlæg og drift af letbanen.

Klatrestativet har fået ny overligger

IMG_3728_web_legeplads

Overliggeren til klatrestativet var revnet og blev i februar udskiftet af Martin Pomtoppidan, René Vinord og Peter Larsen. Nu venter vi på bedre vej så det også kan blive malet.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her