Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Letbanen i Glostrup og Ejby

letbane

Linjeføringen og placering af letbanestationer er besluttet. Nærmeste station i Ejby bliver hvor Ejbydalsvej udmunder i Nordre Ringvej.

I 2014 indledes arbejdet med borgerhøring og VVM-redegørelse. I 2015 udbydes kontrakterne om anlæg og drift af letbanen.

Det første spadestik kan tages i slutningen af 2016, mens letbanen forventes at åbne omkring 2020. KLIK HER og læse mere

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her