Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Regler

Vedtægter og ordensreglement

Grundejerforeningens vedtægter og ordensreglement kan downloades fra denne side. Ordensreglementet, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 1997, gengives her. Reglementet tager udgangspunkt i vedtægternes §3 stk 3.3.

Enhver grundejer har pligt til:

  • at klippe hække og anden beplantning, så fortove og rabatter mellem fortov og skel er fri. Samme pligt gælder ved stier og stispidser. I øvrigt henvises til regler som jævnligt offentliggøres af Glostrup Kommune.
  • at rydde sne på fortove og adgangsveje til hovedstier. Der henvises til regler som jævnligt offentliggøres af Glostrup Kommune.
  • at friholde vendepladser/gæsteparkeringer for langtidsparkering af campingvogne, camplet, bådtrailere 0.l.

Enhver grundejer opfordres til at udvise størst mulig hensyn:

  • ved brug af motorplæneklippere og andre støjende redskaber. Undgå at anvende dem efter kl.12.00 på søn- og helligdage.
  • når menneskets bedste ven – hunden – luftes. Sørg for at fjerne hundens efterladenskaber. Det ser grimt ud og er til gene for andre.
  • når der fyres i brændeovn. Brug kun regulært og tørt træ, således at naboer ikke bliver røget ud. Der henvises til Glostrup Kommunes folder om korrekt fyring i brændeovne.

Download som PDF

Hent vedtægter og ordensreglement her

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her