Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Velkommen til Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd, Ejby – Glostrup

Generalforsamling 2018 med referat

Referat fra generalforsamlingen findes her: 2018.02.05 359 – 361 Generalforsamling

Ejby Glostrup 12. januar 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd:
Torsdag den 8. februar 2018 kl.19.15 i Tumlesalen på Ejby Skolen.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til decharge.
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling.
5. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent og vederlag til bestyrelse, legeplads- og
festudvalg.
6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg. Følgende er på valg:
a) Kasserer Bjarne Erichsen Ejbydalsvej 135 Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 Modtager genvalg
Bestyrelsen, foreslår at Daniel Graversen vælges ind i bestyrelsen. Der er endvidere en ledig plads
som suppleant i bestyrelsen.
b) Bestyrelsessuppleant Hans C. von Kappelgård Ejbymosevej 105 Modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Daniel Graversen Ejbydalsvej 139 Modtager ikke genvalg
c) Revisor Leif Olsen Brandsbjergvej 86 Modtager genvalg
Revisorsuppleant Jens Lindow Ejbydalsvej 57 Modtager genvalg
d) Medlemmer af fest- og legepladsudvalg
Anders Humle Ejby Mosevej 159 Modtager genvalg
Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 Modtager genvalg
e) Suppleant Hans J. Schelbeck Pedersen Mosetoften 5 Modtager genvalg
Suppleant Britta Siggaard Ejby Mosevej 125 Modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår at Anders Lydholm og Tanja Christensen indvælges i festuvalget.
7. Eventuelt. Lene Abro vil give et kort inlæg om Grønt Råd og om Danmarks Naturfredning.
— ooo —
Grundejerforeningen byder som sædvanlig på et lille traktement.
Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne,
Peter Allan Larsen,
formand.
OBS ! Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 kan læses på vor hjemmeside:
http://www.brandsbjergsyd.dk eller evt. rekvireres hos formanden.

Juletræsfest 2017

Klik for visning af Juletræsfest 2017 

Kom og vær med til at pynte juletræet.

Juletræsfest 2017

Søndag den 17. december 2017 fra kl. 13.00 til 16.00 på EJBYSKOLEN for medlemmer af Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd.

Igen i år skal vi klippe-klistre, flette hjerter og folde musetrapper, når børn og kreative voksne pynter juletræet. (Medbring gerne selv saks og limstift)
Samtidig vil der være mulighed for at nyde en kop varm glögg, kaffe eller te samt lune æbleskiver.
Julemanden og hans swingnisser kigger forbi til en dans om juletræet og der vil være sodavand og godtepose til alle tilmeldte børn.
Traditionen tro vil der være julelotteri med flotte præmier, og vi trækker lod på tilmeldingsblanketten om en helt speciel præmie.
Tilmelding: Senest 12 december 2016 på Ejby Mosevej 159 (tlf. 27236994) (smid bare kuponen ned i postkassen). I kan også sende en mail til humle@humles.dk med jeres tilmelding.

———————————————————————————————————
Tilmelding til juletræsfest søndag den 17. december 2017 kl. 13.00-16.00

Familiens navn: ______________________

Adresse:              _______________________

Telefon:               ____________
Antal Børn          ____
Antal Voksne     ____________

Husk at tilmelde jer senest 12. december 2017
OBS! Ved for sent indkomne tilmeldinger kan der ikke garanteres godteposer til børnene.

Maling af fælleshuset

Brandsbjergsyd fælleshus

Erik og Per arbejder hårdt

Per Lund og Erik Schandorff har behandlet Bjælehytten. Siderne er afvasket med algerens, alle vægge er slebet i bund, grundbehandlet med olie og malet 2 gange med træbeskyttelse indkøbt hos Sadolin. Sydvæggen har dog fået 3 gange træbeskyttelse. Vi mener at denne omgang vil holde i 10 – 15 år. Efterfølgende er der monteret tagrender med afløb til jord.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her