Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Generalforsamling 2021 – udsat

På grund af regeringens restriktioner har bestyrelsen besluttet at udsætte den årlige generalforsamling indtil forholdene tillader at afholde den.
Formandens beretning for året 2020, Regnskabet for 2020 samt Budget for 2021 kan findes her.
Opkrævning af kontingent på 600,00 DKK for perioden 1.1.2021 – 31.12.2021 vil som sædvanlig blive opkrævet med forfald d. 1. april 2021.
Indbydelse til årets Generalforsamling vil blive udsendt senest 3 uger inden den bliver afholdt.

Mvh Bestyrelsen


Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her