Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Kommuneplan 2013-2025

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. februar 2015 endeligt vedtaget ”Kommuneplan 2013-2025”

Kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsens politik for den fysiske udvikling af Glostrup og de enkelte lokalområder. Kommuneplanen omhandler temaerne byudvikling, infrastruktur samt klima og miljø.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her