Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Kommuneplan 2013-2025

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. februar 2015 endeligt vedtaget ”Kommuneplan 2013-2025”

Kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsens politik for den fysiske udvikling af Glostrup og de enkelte lokalområder. Kommuneplanen omhandler temaerne byudvikling, infrastruktur samt klima og miljø.
Derudover indeholder kommuneplanen en række rammebestemmelser, som bl.a. fastlægger hvad et område må anvendes til, hvor meget der må bygges, hvor højt der må bygges m.v.

Kommuneplanen er digital og kan ses på www.glostrup.dk/kommuneplan2013. Linket skal åbnes i Google Chrome eller de nyeste versioner af Internet Explorer og Firefox for at blive vist korrekt. Se også:

Udsendelsesbrev fra Kommunen
Annonce fra Kommunen
Indsigelser – ordinær høring
Indsigelser – fornyet høring

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her