Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Ny høringsrunde vedr. kommuneplan 2013-2025

I høringsrunden, der kørte hen over sommeren kom der flere en 100 henvendelser til kommunalbestyrelsen.

KLIK HER og læs borgmesterens svar på Grundejerforeningens henvendelse.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny offentlig høring.

KLIK HER og se brev til Grundejerforeningen om fornyet offentlig høring.

Den ny høring kører iflg. brevet fra den 1. oktober til den 26. november 2014.

På baggrund af mange indsigelser og en underskriftsindsamling i Ejby ændres rammerne EB11 og EC02 for den del, der ligger vest for Ring 3 til de bestemmelser, der var i kommuneplan 2009-2021. Det betyder, at der kan opføres boligbyggeri i max 2½ etage, og at der ikke bliver mulighed for butikker. Samtidig betyder det, at den del af EC02, som støder op til EB11, bliver en del af rammeområde EB11. EC02 fastholdes på den østlige side af Ring 3.

KLIK HER og se pdf-fil med alle ændringer

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her