Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Aktiviteter sommer 2023

Trailer

Booking af trailer skal fra 9/7 til 19/7 ske via Martin, tlf. 30553055.

Grønne områder

Der er rig lejlighed for at deltage på vores fælles arbejdsdage hver 1. lørdag i måneden sommeren over. Næste gang er 5. august fra kl. 9-11 ved hytten på vores grønne område.

Klipning af hække og trafiksikkerhed

Kommunen har annonceret gennemgang af området med henblik på at at hække og beplantning skal overholde retningslinjerne angivet at kommunen.

Som det står skrevet på Regler » Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd

Enhver grundejer har pligt til at klippe hække og anden beplantning, så fortove og rabatter mellem fortov og skel er fri. Samme pligt gælder ved stier og stispidser. I øvrigt henvises til regler som jævnligt offentliggøres af Glostrup Kommune.

Disse regler er også fint i overenstemmelse med vores projekt med at få vores område omdannet til en 40 km/t-zone af hensyn til trafiksikkerheden. Hvis en hæk på et hjørne ikke bliver klippet ordentligt ind vil det være markant sværere for billister at se børn der skal over vejen og vice versa. Så se nu at få det klippet det ordentligt ind.

Vedrørende vores Trafik henvendelse til kommunen (Brev om trafik i Ejby til Glostrup Kommune » Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd), har kommunen nu oplyst at de har søgt tilladelse hos politiet til at etablere en 40kmt uden farthæmmende foranstaltninger, da der ikke er penge til andet end skilte. Dette kan vi naturligvis ikke acceptere da det ikke vil have nogen nævneværdig effekt på hastigheden, hvilket trafikudvalget i kommunen også selv vedkender. Samtidig er der tilsyneladende fuld gang i trafikrenovering andre steder i kommunen, hvor der slet ikke opleves hastigheder som eksempelvis på Ejbydalsvej. Og vi kan jo håbe at politiet også ser det som en sparet løsning og afviser det. 

Vi og grundejerforening Brandsbjerg Nord har derfor inviteret kommunens trafikudvalg (som består af 5 personer) til Ejby til kaffe og en gåtur for at snakke om udfordringerne. Indtil videre har kun 1 fra udvalget meldt tilbage, men vi håber selvfølgelig på større tilslutning. 

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her