Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Aktiviteter forår/sommer 2023

I februar fik vi afholdt vores generalforsamling i god ro og orden. Kommunen var forbi og fortælle lidt om de forpligtelser man har som grundejer, dvs hække klipning osv. Referat af generalforsamlingen ligger på vores hjemmeside brandsjbergsyd.dk.

På hjemmesiden ligger også vores henvendelse til Glostrup kommune vedr. fart og trafik i Ejby. Seneste melding fra kommunen er at forvaltningen er blevet bedt arbejde videre med at få etableret 40 km/t zone i hele området, hvilket vi ser meget positivt på. 40 km/t zone indebærer ikke blot 40 km/t skilte, men vil indebære ændret vejforløb i form af feks. chikaner, bump osv. Vi fortsætter dialogen med kommunen med henblik på at få mere information og tidshorisont. 

Påske tam-tam

Festudvalget afholder igen i år påske arrangement og ligesom sidste år bliver det 2. påskedag, dvs d. 10. april. Invitationen ligger på facebook og er også hængt op på det grønne område.  Der vil være slikposer til børnene og også lidt til de voksne. Husk tilmelding i god tid til udvalg@brandsbjergsyd.dk.

Grønne Lørdage

Fra maj til oktober er der som altid fællesarbejde på det grønne område og det foregår altid den 1. Lørdag i måneden kl. 9-11. Det er frivilligt at deltage, men alle opfordres til at give en hånd med i løbet af sæsonen. Det er også på disse arbejdsdage at legepladsen vedligeholdes, så har man børn der bruger den, giver det ekstra god mening at hjælpe til. Tag gerne børnene med på selve dagen!

Sankt Hans

I år falder Sankt Hans på en fredag, så festudvalget sørger for et ekstra godt arrangement, fantastisk vejr og byens flotteste bål.

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her