Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Aktiviteter sommer 2022

Trailer

Foreningens trailer skal fra 23. juli til og med 31. juli bookes hos formanden (Martin, tlf. 30553055)

Hække, buske m.m.

Bestyrelsen ser desværre mange som kun klipper deres hække kosmetisk. Når hækken ikke klippes ordentligt ind, vil den inden for kort tid igen være til gene for gående og trafikken generelt. Hækken skal klippes ind så den har plads til at gro uden at gro ud på fortov og sti.

Det er for eksempel vigtigt at der er ordenligt udsyn når børnene skal fra stikvejene og over Brandsbjergvej / Ejbydalsvej.  Og det udsyn skal være der året rundt. Jo mindre udsyd, jo længere skal man køre ud for at orientere sig. Det bør være incitament nok til at holde hækken inde for egen matrikel.

Det grønne område og legepladsen

Det er muligt at komme og give en hånd med for at vedligeholde det grønne område og legepladsen hver 1. Lørdag i sommerperioden. Alt hjælp modtages, således at det ikke kun er dem der har boet her i mange år der vedligeholder området. Tag gerne børnene med – vi har sodavand nok. Se mere om dette på opslagene på hytten / legepladsen og på Facebook(Søg på Brandsbjergsyd på Facebook)

God sommer til alle!

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her