Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Planstrategi 18 april 2017

Planstrategi 2016 – En levende by

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 5. april 2017 vedtaget “Planstrategi 2016 — En levende By”.

Planstrategien sætter mål for Glostrups udvikling de næste 4 år og angiver en retning for, hvordan Glostrup skal udvikles gennem de næste 12 år.
Planstrategien kan fra den 18. april 2017 ses på Glostrup Kommunes hjemmeside under
http://www.glostrup.dk/borger/bolig-og-byggeri/kommunelokalplaner/planstrategi-2016
i Borgerservice – Rådhusparken 2 eller på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5.
Spørgsmål til strategien kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.
Med venlig hilsen

Susanne Nørgaard
Landinspektør
T: 43 23 63 54 • E: plan@glostrup.dk

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her