Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Kvartervandring i Ejby

GLOSTRUP KOMMUNE
Grundejerforeninger i Glostrup Kommune
Att.: Bestyrelsen
Februar 2017

Kvartervandringer

 

Som led i Glostrup Kommunes kriminalpræventive indsatser, blev der i 2016 gennemført to kvartervandringer — i Hvissinge omkring Skovvangskolen, og ved stationsområdet — hvor fokus lå på tryghedsfremmende foranstaltninger, til fremme af den almene trivsel, samt forebyggelse af kriminalitet.
Vi vil i 2017 gerne udfolde tilbuddet om kvartervandringer, så alle i Glostrup Kommune kan få gavn af den viden og de erfaringer vi har oparbejdet. Det betyder, at vi tilbyder at gennemføre kvartervandringer i alle grundejerforeninger og boligområder i Glostrup Kommune.

Tilbuddet er gratis og består af to dele — en vandring i dagslys og en i mørke — hvor vi ser på de styrker og udfordringer der kan være i det givne område. Arrangementerne er selvfølgelig relevante for voksneboligejere og borgere; men også børnermegetvelkomne til at deltage. Ruterne aftales i fællesskab, og herudfra stiller Glostrup Kommune en eller flere medarbejdere til rådighed, samt kan Politiet i muligt omfang vælge at deltage.

Såfremt I ønsker at vide mere, eller træffe nærmere aftale om en kvartervandring i jeres grundejerforening eller boligområde, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

 

Med venlig hilsen
Lars Jonasson (Jonas)
Kriminalpræventiv koordinator
Glostrup Kommune
Rådhusparken
2600 Glostrup
Mobil 29 61 61 29

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her