Dronofoto af Grundejerforerning Brandsbjerg Syd

Indkaldelse til generalforsamling 13 februar 2017

Til medlemmerne,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd:

Mandag den 13. februar 2017 kl.19.00 i Tumlesalen på Ejby Skolen.

 Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til decharge.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget for 2017 og fastsættelse af kontingent og vederlag til bestyrelse, legeplads- og festudvalg.
  6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg.

Følgende er på valg:

a) Formand Peter Allan Larsen Brandsbjergvej 129 Modtager envalg
b) Bestyrelsesmedlem René Vinord Ejbydalsvej 109 Modtager genvalg
c) Bestyrelsesmedlem Hans C. von Kappelgård Ejbymosevej 105 Modtager ikke genvalg
d) Bestyrelsessuppleant Jakob Zoffmann Petersen Ejbydalsvej 33 Modtager ikke genvalg
e) Bestyrelsessuppleant Daniel Graversen Ejbydalsvej 139 Modtager genvalg
f) Revisor Inge Bach Ejbydalsvej 37 Modtager genvalg
Revisorsuppleant Jens Lindow Ejbydalsvej 57 Modtager genvalg
g) Medlemmer af fest- og legepladsudvalg
Anders Humle Ejby Mosevej 159 Modtager genvalg
Martin Pontoppidan Brandsbjergvej 23 Modtager genvalg
Anders Øye Brandsbjergvej 60 Modtager ikke genvalg
f) Suppleant Hans J. Schelbeck Pedersen Mosetoften 5 Modtager genvalg
Suppleant Britta Siggaard Ejby Mosevej 125 Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår, at Jakob Zoffmann Petersen vælges ind i bestyrelsen og at Hans Chr. von Kappelgård vælges som suppleant.

OBS.: Der ledige pladser i festudvalget!

  1. Eventuelt.

INDGE2017
Budget 2017
Brandsbjerg Syd Regnskab 2016
BERET2017

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her