Author Archive

Planstrategi 18 april 2017

Planstrategi 2016 – En levende by

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 5. april 2017 vedtaget “Planstrategi 2016 — En levende By”.

Planstrategien sætter mål for Glostrups udvikling de næste 4 år og angiver en retning for, hvordan Glostrup skal udvikles gennem de næste 12 år.
Planstrategien kan fra den 18. april 2017 ses på Glostrup Kommunes hjemmeside under
http://www.glostrup.dk/borger/bolig-og-byggeri/kommunelokalplaner/planstrategi-2016
i Borgerservice – Rådhusparken 2 eller på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5.
Spørgsmål til strategien kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.
Med venlig hilsen

Susanne Nørgaard
Landinspektør
T: 43 23 63 54 • E: plan@glostrup.dk

Kvartervandring i Ejby

GLOSTRUP KOMMUNE
Grundejerforeninger i Glostrup Kommune
Att.: Bestyrelsen
Februar 2017

Kvartervandringer

 

Som led i Glostrup Kommunes kriminalpræventive indsatser, blev der i 2016 gennemført to kvartervandringer — i Hvissinge omkring Skovvangskolen, og ved stationsområdet — hvor fokus lå på tryghedsfremmende foranstaltninger, til fremme af den almene trivsel, samt forebyggelse af kriminalitet.
Vi vil i 2017 gerne udfolde tilbuddet om kvartervandringer, så alle i Glostrup Kommune kan få gavn af den viden og de erfaringer vi har oparbejdet. Det betyder, at vi tilbyder at gennemføre kvartervandringer i alle grundejerforeninger og boligområder i Glostrup Kommune.

Tilbuddet er gratis og består af to dele — en vandring i dagslys og en i mørke — hvor vi ser på de styrker og udfordringer der kan være i det givne område. Arrangementerne er selvfølgelig relevante for voksneboligejere og borgere; men også børnermegetvelkomne til at deltage. Ruterne aftales i fællesskab, og herudfra stiller Glostrup Kommune en eller flere medarbejdere til rådighed, samt kan Politiet i muligt omfang vælge at deltage.

Såfremt I ønsker at vide mere, eller træffe nærmere aftale om en kvartervandring i jeres grundejerforening eller boligområde, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

 

Med venlig hilsen
Lars Jonasson (Jonas)
Kriminalpræventiv koordinator
Glostrup Kommune
Rådhusparken
2600 Glostrup
Mobil 29 61 61 29

Medlemsservice og udlån

Grundejerforeningen ejer en b.la. en trailer, som medlemmerne kan låne.

Udover traileren, tilbydes også en combistige, rensesplit og kloakrenser.

Læs mere her